ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σχεδιασμός βραβείων εθελοντικής συμμετοχής
με στόχο την επαναχρησιμοποίηση
για το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης Alpha Bank «Μαζί»
Alpha Bank, 2018
VOLUNTEER SERVICE AWARD
Reusable volunteer service award designs
for the Alpha Bank social responsibility scheme
"Together"
Alpha Bank, 2018
  • Instagram