ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Σχεδιασμός αφισών για το πρόγραμμα προσφοράς εξοπλισμού
σε δημοτικά σχολεία του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης
Alpha Bank «Μαζί»
Alpha Bank, 2018
THE CHILD COMES FIRST
Poster designs for the reinforcement of primary schools
for the Alpha Bank social responsibility scheme
"Together"
Alpha Bank, 2018
  • Instagram