ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ #morebenaki
Σχεδιασμός αφισών/ μοτίβων για πολλαπλές εφαρμογές
Πωλητήριο Μουσείου Μπενάκη, 2017
CHRISTMAS AT THE BENAKI MUSEUM #morebenaki
Poster/ pattern designs for multiple applications
Benaki Museum shop, 2017
  • Instagram