Οι Μάγισσες δεν πιστεύουν στα δάκρυα
Βίβιαν Ινώ Τσαμαδού​
Εικονογράφηση παιδικού βιβλίου
Εκδόσεις Μάρτης, 2020
Witches do not believe in tears
Vivian Ino Tsamadou
Children book illustration
Martis Publishing, 2020