ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Εικονογράφηση άρθρων εφημερίδας
Κυριακάτικη εφημερίδα Νέα Σελίδα, 2017-2018
CURRENT AFFAIRS
Newspaper article illustrations
New Page Sunday newspaper, 2017-2018
  • Instagram