ΕΞΩΦΥΛΛΑ
Εικονογράφηση/σχεδιασμός εξωφύλλων
Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2018-2019
BOOK COVERS
Cover illustrations/ design
Gavrielides Books, 2018-2019
  • Instagram