ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
Μια σειρά από σκίτσα και σχέδια για διάφορες χρήσεις
2015-2020
PERSONAL WORK
A series of designs and sketches for various uses
 2015-2020