ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Εικονογράφηση εξωφύλλων
Εκδόσεις Πατάκης, 2017-2019
CHILDREN BOOK COVERS
Cover illustrations
Patakis Publishers, 2017-2019
  • Instagram