ΚΛΩΝΗ ΚΛΟΥ: Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΜΕ ΤΑ ΔΩΡΑ
Aλεξάνδρα Μπίζη
Εικονογράφηση παιδικού βιβλίου
Εκδόσεις Πατάκη, 2019
KLONI KLOU: THE GIFT WITCH
Alexandra Mpizi
Children book illustration
Patakis Publishers, 2019
  • Instagram